XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ezta zeruraco
Beste bideric
Jesusen Biyotza
Bezelacoric
.

Jesusen Biyotza
Beguiraturic,
Guretzat ez dauca
Erruqui baizic
.

Biyotz ori dago
Beti zabalic
Pecatarientzat
Ichi gaberic
.

Nai dezu, cristaua
Sartu bertatic
Zeruraco ez dago
Bide oberic
.

Goazen beti danac
Goazen emendic
Zerura gaitean
Biyotz Santutic
.

Zeru ta lurrean
Ezta biyotzic
Jesusenac aimbat
Maite gaitunic
.

¡O Jesus maitea!
Ar-bitza gaurtic
Guzion biyotzac
Bereagatic
.

Or-eduqui bitza
Bere aldetic
Zeru-eder orretan
Ondo gorderic
.

Zu zera, Jesus,
Gure poza,
Ara zurezat
Guc biyotza
.

Usuac ez du
Poz beterican
Egaz baizican
Irichico
.

Zu gabetanic
Nabill alperric;
Paqueric ez det
Arquituco
.

Gu zuretzaco
Eguiñac guera
Baña ez lurrera
Macurtzeco
.

Bacarric zugan
Goico zeruban
Osoro degu
Atsedengo
.