XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Berez ain erruquicorra dan zure biyotz ori, oraingo gure bearrez erruquitu bedi.

Zure eguintzac, zure izenaren berdiñecoac izan ditezela, bada Jose'ren izenac gueitzea esan nai du Elizac, guziyon zaintzalletzat jarri zaitu.

Bear bezela eguintz au bete zazu.