XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Trigonometria Triangelu bateko aldeen eta angeluen arteko erlazioak aztertzen dituen Geometriaren zatia.

Trigonometria launa edo esferikoa izan daiteke, kasu bakoitzean erabilitako triangeluen arabera.

Triangelu batek 6 elementu (hiru alde eta hiru angelu) dituela kontuan izanik, gehienbat agertu ohi den egoera ondoko hau da: hiru elementu ezagunak izanik, beste hiru aurkitu beharra izatea.

Trigonometria launa Topografiaren oinarria da; trigonometria esferikoa, berriz, lurgainean egiten diren neurketa guztietan (mapak edo kartak eraikitzeko, nabigazioan nahiz astronomian) beharrezkoa da.

Trigonometria launeko teorema nagusiak sinuaren eta kosinuaren teoremak dira.

Trigonometria esferikoan, bestalde, Bessel-en formulak dira ezagunenetarikoak.

Ondoren, hurrenez hurren, trigonometria launaren eta esferikoaren baitako zenbait azalpen ematen da.

1) TRIGONOMETRIA LAUNA Radiana

Biz angelua, eta bere O erpina.

Puntu hau zentru gisa hartuz, marra dezagun r- erradioko zirkunferentzia bat.

Biz l bestalde, angelu honen aldeek mugaturiko zirkunferentziaren arkua.

l = r bada, angeluak radian bat neurtzen duela diokegu.

Definizio hau ondo emanda dago, zeren r' erradioko zirkunferentzia hartzen badugu, l arkua izanik, ondoko berdintza betetzen baita: .

Adibidez: radian. (Hau da, zirkunferentzia osoak 2ampsup1; radian neurtzen ditu) radian.

Arrazoi trigonometrikoak

Har ditzagun Rampsup2; planoan OX eta OY ardatz cartesiarrak.

Biz lehenengo koadrantean ezarritako angelu bat,, non bere erpina O baita eta beren alde bat OX ardatzean baitago.