XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bakoitzak bere Aingeru Zaitzalleari izan bear dio berarizko jaiera ta egunero laguntza eskatu.

Noren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak? Jesukristoren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak.

Zergatik bukatzen ditugu gure otoitzak Gloria esanaz? Irutasun guztiz Donea goratzeko, bukatzen ditugu gure otoitzak Gloria esanaz.

Gloria.

Ea, esazu Gloria? .

Ea esazu Gloria euskeraz? Aintza Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari.

Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, gizaldi ta gizaldietan. Amen.

Kredoa.

Kredoa edo Apostoluen agiria zer da? (...).