XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Zure mendekoen gogo ta biotzak illundu ta usteldu ez ditezen, bialdu Elizara ta errietara Irakasle onak gezurti ta gaizto guzien maltzurkeriak ezereztu ditzaten. Amen.

Egin eskaria.

Jesus Erregeari iru Aita gure.

9'en egunerako Otoitza.

¡Gudarozteen Errege Jesukristo! Okerrak zuzentzeko, gaizkilleak zigortzeko ta erri ta erridien eskubideen babeserako ezpata eskuan daukatenak, ez dezatela, Jauna, zure Agintaritza nagusia ta Erregetza aztu; ezpata Zure mendean eta Zure alde erabilliaz betiko garaipena iritxi dezaten. Amen.

Egin eskaria.

Jesus Erregeari iru Aita gure.