XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ikasle mugimenduak, bortizki finkatutako botere politiko baten aurrez aurre aurkitzean, politikazko ekintzara jo behar du zuzenean, hots, aginte sistimari erasotzera... Esate baterako, Maiatzeko mugimenduak, hasera batetan kapitalismoaren aurkako ikurrina gorengo puntan ipini bazuen ere, kinka larriena heltzean aginte gaullistari gogorkiago eraso zion enpresa handiei eta haien politikariei baino.

Sistima politikoa desberdinagoa den eta hain bateratua ez dagoen lekutan berriz, gizarte erakuntzari erasotzera eta kultura borrokarra areago jotzen du mugimenduak.

Parlamenduz kanpoko oposizioa (APO) Parlamenduz kanpoko oposizioa (Ausserparlamentarische oposition) deritzan fenomenoa aztertzea, industriar gizarte modernoko beste edozein gertaera ikertzea baino askozaz zailagoa da, zientzibidez ez bait dago oposizio honen zio eta bultzagarri guztietaz jabetzerik.

APO-ren berezitasunetarik bat, gizartearen aldakuntzari buruz hartu duen postura dateke.

Gizartean, ezkutuan nahiz hertsatuki, ahaltasun batzuk badirela uste du, eta kondaira zehar aukera hoik hezur-mamitzea ardiets daitekealakoan dago.