XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Erdi-mailako Irakaskuntzen Ikuskaritza-Zerbitzua: Lurralde-Ordezkaritzetako ikuskaritza-sailen ekintzak egitamutzea eta elkarkidetzea.

BBB. eta UBI.rako Zerbitzua: Ikastegiak sortzeko, eraldatzeko, haunditzeko eta kentzeko Arauak eta Erizpideak ematea.

Ikastegien antolaketaren alorrean aholkuak ematea eta antolakidetza egitea.

BBB. eta UBI.- Hezkuntzaren garapenerako araudiaren proposamena egitea.

BBB. eta UBI.-rako egitarauaren helburuak eta kudeatze-egitasmoak zehaztea.

Egitarauaren zaintza eta ikuskapena.

Lehiaketa eta lantoki-aldaketetarako norgehiagoketen deitarako erizpideak zehaztea.

Irakasle-kopuruaren zenbatekoa zehazteko irizpideak jartzea.

Hornidura eta irakaskuntza-gaiak zehaztea.

Irakasle ordezkaketari eta hutsik dauden lanpostuei buruzko politika.

Eskola-egitarau eta egitamuak lantzea eta hezkuntza-saio berriak egitea.

Jabetzapeko ikastegiei buruz: - Eskola-egutegiari buruzko erizpideak jartzea.

- Dirulaguntzei buruzko artezpideak zehaztea.

- Indarrean dagoen legedia betetzen den zaintzea.

- Ikastegiei ordainsariak eta ikasketa-sariak ezartzeari buruzko argipideak eman eta hoiek zaintzea.

- Osabidezko Hezkuntzarako eta Iharduneango Gaikuntzarako zerbitzua: Eskola-porrota eta orekarik eza OHO eta Erdi-Mailetako hezkuntzan aztertzea.

Osatzebidezko Hezkuntza eta Iharduneango gaikuntzan lanean ari den irakaslegoaren hobekuntza, birgaikuntza eta uneangotze-egitarauetan eta ikasketa-antolaketetan lankide izatea.

Osatzebidezko Hezkuntzako eta Ihaurduneango Gaikuntzako irakasleen aukeraketarako eta laguntza-teknikabidetarako egitarauak lantzea.

Zehaztutako egitarauak betetzen direnez zaintzea.

Herri edo norbanako alorreko erakunde eta beste zerbitzuen ihardunak elkar egokitzea.

Beste Sail batzuekin bateango ekintza-egitarauak bideratzen lankide izatea.

Eskola-eremuan, drogazaletasunaren aintzin-zaingorako egitaraua biVeratzeko helburu eta ekintzak prestatzea.

Lanbide-Heziketarako (LH) Zerbitzua: Ikastegiak sortzeko, eraldatzeko, haunditzeko eta kentzeko Arauak eta erizpideak ematea.

Ikastegien antolaketaren alorrean aholkuak eman eta antolakidetza egitea.

Lanbide-Heziketako (LH) Hezkuntzaren garapenerako lege-araupidetzaren proposamena egitea.

Lanbide-Heziketarako egitarauaren kudeatze-egitasmoa eta helburuak zehaztea.

Egitarauaren zaintza eta ikuskapena.

Lehiaketa eta lantoki-aldaketetarako norgehiagoketen deietarako erizpideak zehaztea.

Irakasle-kopuruaren zenbatekoa zehazteko irizpideak jartzea.

Hornidura eta irakaskuntza-gaiak zehaztea.

Irakasle-ordezkaketari eta hutsik dauden lanpostuei buruzko politika.

Eskola-egitarau eta egitamuak lantzea eta hezkuntza-saio berriak egitea.

Jabetzapeko ikastegiei buruz: - Eskola-egutegiari buruzko erizpideak jartzea.

- Dirulaguntzei buruzko artezpideak zehaztea.

- Indarrean dagoen legedia betetzen den zaintzea.

- Ikastegiei ordainsariak eta ikasketa-saria ezartzeari buruzko argipideak eman eta hoiek zaintzea.

Berarizko Irakaskuntzetarako Zerbitzua: Eskolaurre eta OHO-rako Zerbitzuak dituen egitekoak, baina honoko gai hauei egokituta: - Bateratutako irakaskuntza. - Hizkuntzak. - Musika. - Arte erabilgarri eta erti-lanbideak.

- Antzeko diren beste batzuk.

Teknikabide eta Hezkuntzarako Zerbitzua: Teknikabide-tresneriaren aldetikako beharren taula taiutzea.

Teknikabideak irakaskuntzan sartzeko eta irakaslegoaren hobekuntzarako egitamuak gauzatzea, aurkeztea eta bultzatzea.

Horniketa-Zerbitzuarekin lankide izatea, Ikastegien horniketan.

Informatika eta ikusentzunezkoen alorretako baliapide eta egitarauak egin daitezen indar egitea.

Teknologia irakaskuntzan sartzeko Aholku eta Baliapidetegiekin (ABT) lanean aritzea.

Teknikabide aurreratuei buruzko Egitamu-atalen gastuen erizpideak hainbatu eta zehaztu.