XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Oinarrizko heziketarako ikastegiak / Oinarrizko heziketarako jabetzapeko ikastegiak / Oinarrizko heziketaren ikuskaritza / Ondakinen kudeaketa / Ondarea, arte-kondairazko, arkeologiazko eta etnografiazkoa / Ondarea, Euskal Herriko Autonomia Elkartearena (Ogasuna eta Eskubideak)/.

Ondasun eta eskubideen atxekipena egitea eta atxekipena deusestatzea / Onibar-ondasunen alogera, herri-zerbitzurako atxikitzea eta atxikitzetik kentzea / Ordainketen Agintzailetza Nagusia / Ordezkaketak eta hutsik dauden lanpostuak / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / OSAKIDETZA / Osasunaren suztapena eta babesa / Osasun-heziketa / Osasun-etxeak / Osasun-zerbitzua (Herrizaingo-Saila)/ Osasunbide-zerbitzua (Lakua)/.

Osasunerako Artezkaritzak / Osasun-egoitzak (itundutakoak)/ Osasunketa-sistemaren sorospidetza-helburuak / Osasunketa-antolaketa eta azpiegitura / Osasunketa arkitektura eta injeniaritza / Osasunketa-sistema: egitaraugintza eta balioespena / Osasunketa-sistema: ikerketa, irakaskuntza eta prestaketa / Osasunketa-sorozpidetza / Osasunketaren arloko ikerketak, irakaskuntza eta gaikuntza /.

Osasunaren suztapena eta babesa / Osasunketari buruzko berri-ematea / Osasunketazko plangintza eta administrazioa / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / Ospitale-sorospidetza / Ospitaleak: Santa Marina / Amarakoa / Gipuzkoakoa / Gorlizkoa / Lezakoa Santiago Apostol.

Portuak eta itsasgarraioa / Portuei buruzko gaiak bideratzea, lurralde-mailan / Portuetarako lurralde-zerbitzuak.

Portu-lanak / Prezioekiko politika / Psikiatria-ospitaleak: Bermeokoa / Santa María de las Nieves / Zaldibarkoa / Zamudiokoa / Psikiatria-Zerbitzutegiak /.

Reinetako unamazko trena.

S.O.S. DEIAK / Saiaketategia (Herrizaingo-Saila)/ Segurantza (Herrizaingo-Saila)/ Sindikaritza-harremanak (Hezkuntza-Saila)/ Sorospidetza (Lehen mailakoa)/ Sorospidetza (Osasunketazkoa)/ Sorospidetza (Ospitalezkoa)/ Soziologiazko ikerketak (Herrizaingo-Saila).

Teknika-lantaldea (Herrizaingo-Saila)/ Teknologia-Ikerketarako Babestutako Erakundeak / Teknologiazko garapena / Telefono-zerbitzua / Trenbidezko garraioa /.

Tresnazaingo-Zerbitzu Nagusia / Turismoa / Turismoari buruzko gaiak bideratzea, lurralde-mailan / Turismoko enpresa eta ekintzak / Turismo-Idazgua (Araba)/ Turismoko Lurralde-Zerbitzuak.