XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Kasurik gehienetan, lokalaren kontzeptua bat dator establezimenduaren definizio honekin, baita estatistika ekonomikoetan erabili ohi direnekin ere.

Gehienetan establezimendu batek lokal bat okupatzen du eta salbuespenak ondoko kasu hauei dagozkie: - Establezimendu batek lokal bat baino gehiago okupa dezake bata bestearengangik hurbil daudenean eta horietako batean edo batzuetan establezimendu nagusi baten iharduera lagungarriak bakarrik egiten direnean.

- Establezimenduaren definizioan iharduera-homogenotasunaren erizpidea erabiltzen bada, lokal berean batera egon daitezke enpresa bakarraren establezimendu bat baino gehiago, baldin eta establezimendu horretan kontabilitatearen (edo estatistikaren) ikuspegitik begiratuta banangarriak diren lanak egiten badira, eremu desberdinetakoak izanik ere.

Lokalaren kategoria Lokalean egiten diren ihardueren arabera ezarriko da kategoria.

Berezitasun hau erregistratzean lokal lagungarriak banandu egin nahi dira, komeni denaren arabera, lokal lagungarri bezala ala gainean duten enpresaren iharduera nagusiari dagokion kodearen bidez establezimendu / lokalekin batera sailkatzeko.

Ondoko motaok hartuko dira kontutan: - Establezimendu / lokala: zeinetan ondasunak eta zerbitzuak produzitzeko iharduerak egiten diren, bakarrik nahiz iharduera lagungarriekin batera.

- Lokal lagungarria: zeinetan iharduera lagungarriak besterik ez diren egiten, kokagune anitzeko enpresa baten atal izanez.