XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

2 hera iz. (1777). Ipar. 1. G. er. Gibela. 2. Errota, hegaztien urdail gihartsua.

herabe (1545). Gaur arte ipar. 1. HERABE IZAN (lehen -T(Z)ERA, gaur -T(Z)EKO).

Lotsak, nagitasunak, beldurrak edo gogaitasunak eraginik, zerbaitetarako gogorik gabe gertatu edo gogorik ez izan.

a) naiz ad. 2 zait ad. (Zah.) b) du ad. (G. g. er.). 2. Izond. edo pred. Lotsak, nagitasunak, beldurrak edo gogaitasunak eraginik, zerbaitetarako edo orohar, gogorik edo adorerik agertzen ez duena (da ad.) 3. Herabetasuna nola adlag. (*XVII ea., 1657). Herabetasunez.

herabekeria iz. (1926). Ipar. Herabetasun funsgabea; herabetasuna agertzen duen egite gaitzesgarria.

herabeki nola adlag. (1838). Ipar. Herabetasunez, herabez.

herabetasun iz. (*XVII ea., 1750). Ipar. Herabe denaren nolakotasuna edo gogorik eza.

herabeti izond. Herabea agertzen duena, herabez betea.

herabetsu izond. (1930). Ipar. Herabetia. (= ongi dagoen)

herabetu, herabe, herabetzen da-du ad. (*XVII ea., 1852). Ipar. Lotsak, nagitasunak, beldurrak edo gogaitasunak eraginik, zerbaitetarako edo orohar, gogoa edo adorea galdu. ik.

herabetze, herabetu ad.-aren aditz-izena.

herauts iz. (*XVII ea.). Ipar. (G. er.). Aketza. herbal izond. (1627). Batez ere ipar. Elbarria, eritasun edo ezbeharren baten ondorioz ezin mugi daitekeena 2 Hed. Ahula.

herbaldu, herbal, herbaltzen da-du ad. (1664). Batez ere ipar. 2 Hed. Ahuldu.

herbalkeria iz. Ahulkeria.

herbalki nola adlag. (*XIX ea.). Ipar. Ahulki, herbaltasunez.

herbaltasun iz. (1660). Batez ere ipar. Elbarritasuna. 2 Ahultasuna.

herbaltze, herbaldu ad.-aren aditz-izena. ik. herdoil iz. (1571). ik. 1. Burdin hidroxido gorrixka, aireko hezetasunaren eraginez burdinaren azalean eratzen dena Kim. (G. er.). Oxidoa 2. Landareetan onddo bizkarroiek sortzen dituzten, eta haien zurtoin eta hostoetan gertatzen diren orbain herdoil-antzekoez ezaugarritzen diren eritasunen izena 3. Irud. Gauzetan itsasten den zikina 4. (1808) Herdoil-orbaina.

herdoildu, herdoil, herdoiltzen da-du ad. (1571) ik. 1. Herdoilak jo, herdoilak joa gertatu 2. Irud. Trebetasuna, zalutasuna galdu.