XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

AEZKERA EDO PETIRIBERRO-INGURUETAKO MINTZAERA Petiriberro Aetzen mendi bat da, altzinago omen andikoa, inguru guz gaietako sorgin-bilgioa bampauml;itze.

Euskeraren adiskide naparrai zuzendutako lana.

Gernikan orampauml;i bortz urte Eusko-Ikaskuntzak eragindako Batzarre gandi gartan nire adiskide on batek Euskaltzale anitz ta Euskalari zenbampauml;iten artean azi eder bat erein zue.

Azi gartampauml;ik Euskeraren adiskideak sortu izan zire: Bizkaian lenik, Naparroan, ere Naparroa maitean, urranen.

Bizkaiko adiskidegoa il den ala ezten eztakit.

Il balitz ordea, egunerokoren batean iltxarteltxoren bat irakurri izampauml;in ginue.

Ene ustez Ikus urranengo goarra lo datza, buru-austerik ez ameskaitzik eztuen lo luze, esnaldi gabeko lotan.

Bizi den xakiteko york eztaugu igargarririk ematen ta guk ezin xakin.

Morfología Vasca argitaratzean gure lotiai ukaldi gogor bat (nik gogortako nue beintzat) eman nampauml;ie beren gelako atarian: dran dran.

Nor da ere etzade-york galde ein.

Isil-isilik zaude guziak.

¿Nola erran diteke euskeraz Catalepsia?.

¿Ori otedute gure adiskide ta euskeraren adiskide-izendun gebek?.

Liburuxko gonen bidez Gampauml;in dauzkidan ustes, bides, urrikisko, sortugerosko, aldis, Aezkerazkoak izanarren, eztitut nire eskupetik atra nampauml;i. Geben ordez nonaiko ustez, bidez, urrikizko, sortuz gerozko, aldiz erabiliren ditut bertze beintxotan ere drandrankada bat emampauml;in dampauml;iet.

Ilik datzana eorztea urrikizko lana dela ikasi ginue nerabezutuan.