XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

7.- Sorgintzako bat, il-orduan eskua ertsitzen ampauml;i bada, bere sorgin-indarrak edo sorgingoa bertze bati eman nampauml;i dako.

Orduan xuxki-giderra naiz makila bat eman bear zaio.

8.- Petitiberron eiten ze Aezkoa-ko sorginen bilgioa.

Iriberriko mendi bat da Petiriberro.

9.- Laratza dilindin dabilenean Jaungoikoa nigarres dago ta gelditu bear da.

10. - Doniane-gaberdian on da aritz bat erditik arampauml;iltzea ta gan aur eria pasatu ta arte gartan eriaren atorra uztea.

11.- Atza kentzeko Doniane-goizaldean argia bampauml;ino len sarioetako intzean biluxirik iruzkatus ibiltzea on da.

12.- Subilaros sukaldea xuxkitatu bear da ta mezondoan gan berean gari-bikorrik naiz garagar-bikorrik agertzen bada, urte gura garitsua edo garagartsua izampauml;in da.

13.- San Juan-egunean siesta egiten duena urte guzian ezta los asetzen.

14.- Eskuiko bearria soñuka ampauml;i bada, norbampauml;itek ongi xardukitzen du; ezkerrekoa txistus ampauml;i denean, gampauml;izki.

15.- Sorgin bat xotean nones eman bear zampauml;izkio ukaldiak.

16.- Ispilu autsirik ezta etxean iduki bear.

17.- Errege bezpera-gabean etxekoen artean botatzen tuzte kartak: gizonendako errege urrea, emaztekiendako bateko urrea.

Gebek izaten dira errege ta erregina.

Aurrek leiotik oiu eiten dute errege ta erregina nor diren ta eben osasunari artzen dute afaritxo bat.

Gero fareak xo ta Viva Errege, Viva Errege; fareak berriz ilarrosi ta Viva Erregina, Viva Erregina oiu egiten da.