XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Jainkoa ukatzen du; ez gizona moralezko lotura guzietatik askatzeko; Jainkoa ta erlijioa injustizia ta moral-eztasuna kanonizatuaz nahiko moral ez direlako baino.

Moralezko balioegatik burrukatzen du marxismoak erlijioa; moraltasunik aski ez duelako (20) Ikus GIRARDI, o.c. 40-42 or..

Gizona beti balore batzuegatik mugitzen da; nahiz gorenekoak, nahiz ziztrinak izan, horien eraginpean dago.

Miloika personek marxismoa bere ikurrina gisa hartu badute, bere balioen aberastasunagatik da; bere gunean daramazkien balioetan dago bere indarra.

Marxismoak zorrotz kritikatu du erlijioa.

Kritika honek gure erlijioa itxurazko herdoil orotik garbitu behar digu; alienaziozko modutan bizitzen ote dugun ikusten lagundu.

Gizona ahaztu-araziko lukean traszendentziarekiko hartueman oro alienazio da, gezurra da.

Gizonaren etsai liraken jainko-mueta denak sasikoak dirade.

Ez harritu guk marratutako Jainkoaren aurpegia, askok arbuiatu ta ukatzen badu.

Interesgarri da baita ere, marxismoaren baliorik jatorrenak, kristautasunaren bihotz eta muina direla kontu egitea.

Kondairan zehar, ahaztu, erdi-estali egin ditugu sarritan.