XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Puntu bakoitzerako eta puntu guztientzako hodeiaren baterako inertzia batukorki deskonposatzea, Pitagoras-en teoremaren aplikatzeaz zuzenki eratortzen delarik.

denean eta espazioa eta azpiespazio betegarritan deskonposatuta daukagunean, hodeiaren inertzia bi espaziotan projektatutako inertzien batura da, baina espazioan projektatutako inertzia eta espazioarekiko hondar-inertzia berdinak dira.

Era berean, hodeiaren baterako inertzia batukorki deskonposatzea, Pitagoras-en Teorema Espazioan aplikatzeaz zuzenki eratortzen da.

Osagai Nagusien Analisian, Erregresio Ortogonalean gertatzen zen bezala, diagonalizatzen dugun matrizea L kobariantz matrizea edo R aldagai tipifikatuen kobariantz matrizea da.

Halere, edo aldagai transformatuen inertzi matrizeak bezala lortu direla gogoratu behar dugu.

Edozein kasutan, autobalio bakoitzak k. ardatzaren gain puntuen projekzioen karratuen batura batezbestekoz neurtzen du, hau da, k. ardatzaren gain projektatutako hodeiaren bariantza.

Hodeiaren baterako bariantza: edo kasu honetan, koerlazio-matrizearen elementu diagonalak 1 baitira.