XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Maskor orbikularra, leuna.

Ezkerreko bi hortz kardinale eta eskuinekoan bat ditu.

Kolore xuri horiska.

81- Kusku bakoitza hortz kardinale batekin, alboko hortzak txanga argal baten gainean.

Kolore horiska zurbila edo xuria, ikus daitezkeen lerro erradialerekin.

- Eskuineko kuskua hortz kardinalerik gabekoa eta ezkerrekoa batekin.

Alboko hortzak txanga zabal baten gainean.

Kolore gorria marra erradial finekin, lehenengo begi kolpean ikus ez daitezkeenak.

82- Maskor mehea, fina, orbikularra, inpresio muskularrak oso markatuak eta zertxobait desberdinak. Lucinidae Familia.

- Maskor sendoa eta loditasun normalekoa.

83- Kontzentrikoak baino markatuagoko ildaska erradial ugari dituen azala.

Albotako hortzak dituen txanga.

Kolore xuri burdintsua.

- Ildaska erradialik gabeko azala.

84- Kuskuen erdian, goranzko eta beheranzko ildaska kontzentrikoak dituen azala.

Txanga, bi hortz kardinalerekin, eta aurreko albo-hortzak ahulak, atzekoak errudimentarioak izanik.

Kuskuen barne-ertzeak ildaskatuak.

Kolore xuri-krema.

- Ildaska kontzentriko bakunak dituen azala.

85- Maskor txikia, obalatua, zertxobait hiruangeluduna.

Ildaska laminar kontzentrikorekin.

Kanpo-lotailua ez oso markatua, maskorraren kanpokaldetik ikus daitekeena.

Kolore xuria.

- Maskor haundia, orbikularra.

Ildaska ezregular kontzentrikorekin.

Kanpoko lotailua sakonki grabatua, kanpotik ikus ez daitekeena.

Kolore xuri horiska. Loripes lacteus (82).

86- Maskor haundia.

Txanga, bi hortz kardinalerekin, bata atzeko albokoa eta, batzutan, aurreko albokoak.

- Maskor txikia.

Albotan hortzik ez duen txanga, edo izatekotan, errudimentarioak, kardinalak batzutan ez daude.