XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Sortuko zaizkigu, jadanik sorturik ezpadaude, euskara edertu, edatu eta goratuko dutenak.

Orduan bai, Euskalerriko zoko guzietan barna edatuko zela euskararen aldezko sukarra, iri andienetarik asita.

Orduan etzen, orai bezala, aalke eta arrastaka ibiliko, baizik buruzutik, arro arro eta aberasturik.

Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

Jainkoa'k ala naiko al du.

Iruña Larreko.