XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ELKARKETA / BEREIZKUNTZA / KONPARAKETA / MAILAKETA: DATUENA / IHARDUTZE HELBURUEN ELKARKETA ETA ORDENAMENDUA.

4. Aldagaien balioak eta balio bakoitzaren maiztasunak emanik, maiztasun-taulak eraiki.

6. Emaniko aldagai jarraien edo datu taldekatuen tarte-anplitudea aurkitu.

7. Irudikapen grafiko batek bete dituen baldintzak zerrendatu.

- Ondoko ekintzak burutu (Ik): Maiztasun-taulei buruz ematen den argibidea irakurri: MAIZTASUN-TAULA Exenplu baten bidez ikusiko dugu nola eraikitzen diren taula hauek.

Dado bat 15 aldiz jaurtiki ondoren, honako emaitzok lortzen ditugu: .

Atera denari buruzko argitasun azkarrago bat emateko helburuarekin, datuok koadro batetara eramaten dira.

Koadro honek zutabe bat beharko du izan, aldagaia hartzen joan daitekeen balioak jartzeko.

letraz izenda daiteke, eta hala egin ohi da, aipaturiko zutabe hau.

Gure kasuan hauxe litzateke.