XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

DEFINIZIOA / FORMALIZAZIOA IHARDUTZE HELBURUEN ELKARKETA ETA ORDENAMENDUA.

2. Zenbait puntu emanik, sistema cartesiarrean irudikatu.

17. Ekuazio algebraiko batzu emanik, berauetarik zuzenei dagozkienak bereizi.

1. Bere forma guztietan zuzenaren ekuazioa deduzitu.

15. Zuzen baten ekuazioa emanik, bektore direkzionalaren eta bektore ezaugarriaren osagaiak eriden eta idatzi.

4. Zuzenaren formetarik baten ekuazioa emanik, beste edozein formarena adierazi.

14. Zuzen baten ekuazioa emanik, honek OX ardatzarekin eta ordenatuarekin jatorrian sortzen duen angelua adierazi.

5. Bi zuzen beren ekuazioen bidez emanik, berauek elkar ebakitzen duten puntua eriden.

16. Zuzen baten ekuazioa emanik, beronen puntu bat eriden.

- Ondorengo iharduera informagarriak burutu (IR): Beharrezko irudikapen grafikoa eta kalkulu bektorialerako elementuen azalpena egin, ikaslegoari galderak eginez eta azkenean sintesia burutuz.

Azaldu nola zenbait elementu geometriko lengoaia matematikoz adieraz daitekeen, emaitzak aurreratuz, hala nola, bi ezezagun x eta y dituen lehen mailako ekuazio batek zuzen bat adierazten du, bigarren mailako batek, zenbait baldintza betez, noski, zirkunferentzia bat adierazten du; etabar.