XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

I. Bigarren Manamenduaz Jaincoac debecatcen daizcu: errespeturic edo beharric gabe egin Cinac; Cin faltsuac; Blasfemioac, eta Botuen haustea.

G. Cer da Cin edo Juramentu egitea?.

I. Gure erranaren seguratceco Jaincoa lekhuco hartcea.

G. Cina berenaz gauza ona da?.

I. Bai, Cinac Jaincoa ohoratcen du, eta batzuetan behar da Cin egin.

G. Cer da Cin faltsua?.

I. Gezurraren fincatceco egiten dena.

G. Cin faltsua bekhatu handia da?.

I. Bai, Bekhatu Mortala da.

G. Juramenturekin hitcemana egin behar da?.

I. Hitceman gauza ona balinbada, bai; bainan hitceman hura gaizki balitz, bekhatu egin litake hitza atchikiz, hitcemaitean bekhatu egin den bezala.

G. Cer da Blasfemioa?.

I. Blasfemioa da hitz gaichto bat Jaincoaren edo Sainduen contra.

G. Cer da Botua?.

I. Botua da Jaincoari haren gogoraco cerbaiten hitcemaitea, chedearekin, huts egiten bada bekhatu izanen dela.

G. Gauza ona da Botu egitea?.

I. Bai, bainan behar dire aitcinetic gogoetac egin eta jeneralean Cofesora mintzatu.