XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Badira begiratzen direnak bekhaturik, ezpeitie egiteko ahalik.

Ihes egik bekhatiari, hala noula sugiari.

Gaistoa gaizkiginez azkenekoz ezacholtzen; bena ere esteiari eta ahalkegarri bilhatzen.

Zertaz ere gizonak egin beitu bekhatu, hartaz beraz izanen da punitu.

Kombertitzia luza eztezala, ez igor egunetik eguniala; ezi Jinkoaren kolera phizturen duk batbatian, eta galduren ai justiziazko egunian.

Gaistoak erraiten badeik: aigu goureki, ehadila jarraiki.

Bidian gaistoareki ehadila abia; hire gaiñ ezar eztezan berak egin gaizkia.

Juramentu egiliaren etchetik, ezta gaitza elkhiko.

Gaizki bildu ogiak ezti uduri, bena ahoa uzten hariñaz betherik.

Bere gaisto dena nourentzat houn izanen da?.

Bi bidetarik doana ezta irouski heltuko.