XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

KOPLAK

Lagunak asitzen zaizkit
Aldamenetik kejatzen:
Asiko ba-naiz asi nadilla
Nagusi Jauna koplatzen
.

Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urregorrizko bizarra;
Urregorrizko
bizarra eta
Zilar zabalez espalda:
Guri orretxek emango ziguk
Bost pesetako zillarra
.

Baratzan dago txermena
Ondotik gora lerdena:
Etxeko andria kopla dezagun
Nagusiaren urrena
.