XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Euskararen erabilpena
Euskara bakarrik edo euskara gehiago
Bi hizkuntzak berdin
Erdara bakarrik edo erdara gehiago
Enplegatu erdaldunak
GUZTIRA
Bertakoekin
Zenbatek %
Herritarrekin
Zenbatek %
.

Datu hauen arabera Udal administraritzaren mundua zeharo erdararen mendean agertzen zaigu, mundu horretan, erdara bait da nagusi eta indar handiz gainera, ez bakarrik enplegatu erdaldunen aldetik baizik eta euskaldunen aldetik ere bai.

Bi hizkuntzak berdin erabiltzeko jokaera ere oso murritza da.

Erdara bakarrik edo erdara gehiago nagusitzen da kasu gehienetan.

Administraritza euskalduntzen hasteko asmorik baldin bada ba dago non zer egina.

2.2.- Euskara idatzia Orain baino lehen ere ikusi ahal izan dugu euskara mintzatutik euskara idatzira pasatzerakoan zenbaterainoko saltoa edo aldea dagoen.