XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

I.¿Zer da Jaungoicua?.

E. Jaungoicua da gorpuz bagaco espiritu utz bat, baña esan ta pensau leitequian baño miragarriyagua.

Jaun bat eziñ gueiyaguan ona, osotasun edo perfeziño guztiyen jaubia, eta gauza guztiyen asiyeria ta asquena.

I.¿Nun dago Jaungoicua?.

E. Lecu guztiyetan, nai dala zeruban, nai lurrian.

I.¿Zer da Trinidade chit santua?.

Da Jaungoicua bera, Aita, Semia ta Espiritu Santua, iru persona distinta edo banac, baña Jaungoico eguiyasco bacar bat.

I.¿Zeinbat Jaungoico dira?.

E. Bat Jauna.

I.¿Zeinbat persona?.

E. Iru, Jauna.

I.¿Zelan deriche?.

E. Aita, Semia ta Espiritu Santua.

I.¿Aita Jaungoicua da?.

E. Bai, Jauna.

I.¿Semia Jaungoicua da?.

E. Bai, Jauna.

I.¿Espiritu Santua Jaungoicua da?.