XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

444. Baratzako etsairik aundienak, etxeko oilloa ta auzoko mutilla
445. Bargan hostoa erditik gora hasten denean, hiru egunez denbora txarra. Barga, Urbasa mendiko ipar aldeko hegalari esaten zaio.

446. Barikuko trumoiak, bederatziurrena
447. Barrandaria muku biltzale
448. Barri guztijak eder dira. Edozer gauza, barritan eder iduritzen jakula, naiz-eta geruago txar-eretxi
449. Barrikaren arabera uztaiak
450. Barrika txarretik, ardo on gitxi. Notizi gaizto batengandik, gauz onik ezin daikela itxaro, adirazoten dausku esakun onek.

451. Barritan, galbaian be ura; zarretan, barriz, galdaran b'ez
452. Barrutiko zaldiek zintzarri ixilla, gero eta lodiago elurraren mailla
453. Barur egonez norbait noiz zaitzu arraildu?
454. Basa-porruak loratzera, artantzuak larratzera
455. Basarri txarrak, errota urruti
456. Basa-txitoak basora larra-bide.