XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Etx.:
Ama gaixtoak jarraitu nai du
dotoreziyaz luzitzen,
orregatikan senar zintzo au
eztu ongi ikusitzen;
arro oitu da gaztetan eta
eztaki umil bizitzen,
nik alegiñak egingo ditut
aurtxoak ondo ezitzen.

Lar.:
Beti bezela nere senarrak
arrazoi latza eman du,
eztu esaten mozkortu eta
etortzen zala berandu;
baña juzgauak umiak zeñek
bear ditun esango du,
maitetasuna galdu da eta
okerra orrek izan du.

Iri.:
Onek ez du autsiko
lanian ezurrik.

Etx.:
Ortantxe ikasi nun
dakitan apurrik;
nik lana egiteko
ez daukat bildurrik,
langillia naiz eta
ez esan gezurrik.