XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Hiru bertso, Peñagarikano, nahi duan doinu eta neurrian.

Gaia, hauxe: ez naiz ni gerraren zale baizik bakearen alde: 67 Peñagarikano.
Gure mundua ere
hain dago itsusi
alkar ere ezin
gerade ikusi
ez naiz gerraren zale
zuen adirazi
horrek ekarri dittu
hainbeste desgrazi
gu zazpi probintzi
horra nere iritzi
lapur da polizi
zenbat injustizi
alkar maitatuz ezin
al leike bizi.

67 Horrek sortu dizkigu
bajinat oztopo
hau esanagatikan
ez naute joko
hori Xenpelarrek bein
esan zuelako
geroztik hari kaso
egin behar zako
maltzurkeriz bapo
nortasunez plako
gerra zertarako
ondamenerako
lagun urkoa maite
ez degulako.