XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ortze ta ludija atz bakarr bategaz darabilzuzan Jaun gustijaltsuba!.

¿Nork, ene Jauna, jausi-erazo ete-zau lurrera indarrgetuta?.

Neuk neure obenakaz, neure sarritako jauspenakaz jausi-erazo zaut, eta obenez-oben nenbillelarik, Zeuri atsekabeaz atsekabea geitzen neutzun.

Baña, neure utsak bai-dautorrdaz, ta zeure aitziñan auzpeztuta, oben-egiñaren garrbai-naz, ez barrizteko asmua bai-dot, eta bijotzez bein eta milla aldiz auxe dirautzut: Obenik ez geyago, ene Jauna, obenik ez geyago.

Olantxe.