XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Isidro Miñambres Martín, 15.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-30006-0-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Zehatze-espedientea Portugaleteko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

Bilbon, 1990eko apirilaren 26an. - Garraioen Foru Diputatua, Martín Martínez Muñoz.

SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Mensajeros de Euskadi, S. L. enpresari, 41.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0455-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Zehatze-espedientea Bilboko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

Bilbon, 1990eko apirilaren 25ean.- Garraioen Foru Diputatua, Martín Martinez Muñoz.

SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, J. y I. Uriarte B. Y Urien V. deritzonari, 10.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0418-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Zehatze-espedientea Castillo-Elejabeitiako Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

Bilbon, 1990eko apirilaren 25ean. - Garraioen Foru Diputatua, Martin Martínez Muñoz.