XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

5. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

6. Aipaturiko Kontratuaren prestazioak egitea eskaintzen duela, prezioetan kontzeptu guztiak englosaturik daudela, zergak, tasak eta edozein arlo fiskaletako arielak eta BEZ barne direlarik.

(Prezio osoa eta aleko kostuen desglosapena).

7. Emateko epea hauxe izango da.../ Berme epea hauxe izango da.

Bilbon, 1990eko maiatzaren 7an. - Lehendakaritza Saileko Foru Diputatua, Ignacio J. Etxebarria Etxeita.