XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA (Osakidetza) ESLEIPENA, Aranbizkarra San Martinen - Gasteiz - Osasun Zentru bat Eraikitzea-rako Lehiaketa Publikoarena. Esp. Zkia 020/20/0/00028/1301/1188/0089.

Osakidetzaren Ekonomi Kudeaketarako eta Administraziorako Zuzendari Jn.T.A.-ak, 1989.eko apirilaren 10ean, " Aranbizkarra San Martínen, - Gasteiz - Osasun Zentru bat Eraikitzea"-rako Lehiaketa Publikoa, 204.320.708.- Pzta.-tako diruzenbatekoz, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. enpresari esleitzea erabaki zuen.

Administraziozko bidea agortzen ez duen aipatu Erabaki horren aurka, legez interesdun direnek, gorajotze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren aurrean, erabaki honen argitaratze egunaren biharamonetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epe baten barruan.

Gasteiz, 1989.eko apirilak 17. Kontratazio Mahaiko Lehendakaria, PEDRO J. PEREZ TORRES.