XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

HERNANIKO UDALA ENKANTEA, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzarako Herrilanen Proiektua-ri dagozkion lanak esleitzeko.

Udal honetako Pleno Batzarreak 1989.eko ekainaren 6ko bilkuran onarturik, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delako obrak egiteko enkantea zuzenduko duten baldintza administratiboen Plegua, jendaurrera ematen da 8 egunetan zehar Estatuaren Aldizkari Ofizialean, iragartzen den hurrengo egunetik hasita murtziloak aurkez daitezen.

Aldi berean enkantea iragartzen da, nahiz eta lizitazioa luzatzen den beharrezko gertatuz gero, baldintza pleguen kontra murtziloak formulatuko balira.

Helburua: Perkaiztegi Kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delakoaren obrak.

Tasaketa: 61.338.147 Pta (BEZ barne).

Burutzeko Epea: 6 hilabete.

Aldibaterako Fidantza: 1.226.763 Pta.

Behin-betiko Fidantza: 2.453.526 Pta.

Enpresaren Sailkapena: Enpresa lizitatzaileei exigi daitekeen klasifikapen minimoa hauxe izango da: A Taldea - 1 azpitalde - B Kategoria.

C Taldea - 2 azpitalde - C Kategoria.

E Taldea - 1 azpitalde - C Kategoria.

G Taldea - 4 azpitalde - D Kategoria.

I Taldea - 1 azpitalde - D Kategoria.

K Taldea - 6 azpitalde - B Kategoria.

Proposamenen Aurkezpena: Hernaniko Udaletxean Diruzaintza sailean, goizeko 9-13 orduak bitarte, 20 laneguneko epearen barne E.A.O.-n iragarki hau argitara azaltzen den hurrengo egunetik hasita.

Comercial Askar etxean, Bizkaia Pasalekua 17 Donostia, eskueran egongo da espediente osoa.

Proposamenen Irekidura: Udaletxeko Bilkura Aretoan eguerdiko 1ean, proposamena aurkezteko epearen amaiera eguneko hurrengo lanegunean.

Proposamenen Eredua: Lizitatzaileek aurkeztuko dituzten proposamenak ondoko eredu honi egokituko zaizkio:... Jaunak/Andereak... egokitza duenak eta... N. A. N. duenak, gaitasun juridiko eta ihardutekoaren jabe delarik, bere izenean (edo...(r)en izenean......-ren bidez egiaztatzen dudanez)......ren...(e)ko... Aldizkari Ofizialaren... zenbakian argitaratuta jakinik... datarekin... eta bertan parte hartzen du hitzematen duelarik Proiektu Teknikoan...ko obrak administratiboen plegua.

(Lekua eta data). Hernani, 1989.eko ekainak 11. ALKATEA.