XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA AGINDUA, 1989.eko azaroaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Donostiako Axular Lizeoa izeneko Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa behin-betiko sailkatzen duena.

Jn. T. A. hori: Beherago aipatzen den Ikastetxearen titularra den Arostegui S. A. delakoaren ordezkari gisa Mikel Lasa Ezeizabarrena jaunak, Ikastetxe hori B.B.B.rako Ikastetxe Homologatu gisa behin-betiko sailkatua izan dadin eskatuz hasierazitako espedientea ikusirik.

Espediente hori Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak izapidetu duelarik, eta Ikuskaritza Teknikoaren, Unitate Teknikoaren eta Plangintza Zerbitzuaren aldezko erizpenak jaso dituelarik.

Ikastetxe hori 1987.eko apirilaren 23ko Aginduz (maiatzaren 18ko E.H.A.A.) sailkatu zelarik behin-behingoz B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa, 160 ikaslerentzako edukiera zuten 4 unitate zituelarik.

Irakaskuntza Zentru pribatuei baimenak emateko errejimen juridikoari buruzko ekainaren 7ko 1855/ 1974 Dekretua (uztailaren 10eko E.B.O.), Batxilergoko Ikastetxe pribatuen sailkapena araupetzen duen 1978.eko maiatzaren 8ko M.A. (15eko E.B.O.) eta osagarrizko gainerako xedapenak ikusirik.

Kontutan izanik egin diren txostenetatik eta azaldu diren agirietatik ateratzen denez Ikastetxe horrek irakaslegoari, irakaskuntzarako eta kirolerako instalakuntzei, pedagogi bideraketari eta osagarrizko gainerako zerbitzu dagokienez Batxilergoa emateko arauz ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen dituela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Ondoren aipatzen den Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa sailkatzea behin-betikoz, 1989-90 ikasturtetik aurrera, 320 ikaslerentzako lekua duten 8 unitate izango baititu: Lurralde Historikoa: Gipuzkoa / Udalerria: Donostia / Herria: Donostia / Izena: Axular Lizeoa/ Kode Zkia.: 20007370 / Egoitza: Aiete Ibilbidea, z/g./ Titularra: Arostegui S.A.

Bigarrena.- Baimen hori emateak ez dakar berarekin, inolaz ere, hezkuntz hitzarmenen bidez laguntzarik eskuratzea.

Jakin dezazun eta dagozkion ondorioetarako diotsut hori, Jn. T. A. horri.

Gasteiz, 1989.eko azaroak 17. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua, JOSE RAMON RECALDE DIEZ.

IKASTETXEEN ZUZENDARI JN. T. ARGIA.