XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Erri onec eztau damuric artu, su beré Aingueru jaola eta bitarteco nausitsat antu izana gaiti, zure escuti etorri eta artu izan dabezan ain mesede andijetan icusi izan dau, zure mempian ipini eta gueratutia erabagui ebanian, ez ebala erratu.

Ama gustis Santia zure asumu santu onetan jarraitu eguizu, eta arren ez zaitez astu, aisse gogorrac esetsita darabillen ontsichu, betico galdua izateco arriscu ciurrian bildurres eta icaras salvaciñeco porturantza duan arima argal au sucendu eta zaindutiagas.