XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ikertu daigun Araba!

Zelan ziñistu atseden-gozoz
usotxuak lez kabijan
egon leikanik ainbeste erri
Gorbei-osteko zelayan.

Mendi-buruko Arranuak letz
kementsu euren lekuan
tantai ta etxe txadon ta illobi
asaba zarren orpuan.

Ilun-nabarran ¡ene ze miña!
miru-baltzaren mokoak
zauritu euzan ta andik txantxartu
euzko-igali gozoak .

Alan usteldu euren elia
ospindu, bere ekandubak.

Arrotz-kiratsan gorrinduz doiaz
oitura Jaungoikozkuak.

Etxaguena'n ¡au bai garatza!
aita-seme-alabakaz
ain arduratsu irakatsijak
emoten lugin gauzakaz.

Aitak euzkeraz itz-egin eustan
seme-alabak ez aitu!.

¡Ene gixontxo! zeure zatijak
zelan zengikez usteldu?.

Eretxiz obi orren txiruan
¡ene Jaungoiko laztana!
miñez urratu yatan bijotza:
zer da aurkitu dodana?
Euzko-ekandu, dantza ta ele
illoztu ziran kabijan
arrotzen ele ta oldozkunak
Jaungua'ren ixenean...

Txadon ain apain txukun liraña
zeure semiak non dozuz?
Zeu errudun ete? Zegaitik negarr?
Miruak aldendu yatzuz.

Euzko-gastiak itxartu, jagi!
Guazan danok batera.

Jaun-Goikua ta Lagi-Zarra'gaz
Gorbei-osteko zelaira.

Zeanuri'ko mendigoxale
gaste bulartsu zinduak
zer dagizube ikertu-barik
Zigoitia'ko auzuak?
Aupa mutillak, bota nagijok,
ezeuki ekaitz bildurrik!
Gaurr zuon biarr diran anayak
ez itxi laztandu-barik.

Aurrera kikildu-barik.

Aitz-galurretan eztago zuboi
uxa-eiteko mirurik!.

LARR-ZORO.