XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

GEOMETRIA

Lerro zuzen guztiak ez dira berdinak.

Posizioaren arabera era honetakoak izan leitekez:

- paraleloak

- perpendikularrak

- zeiharrak

Perpendikularrak

Paraleloak

Zeiharrak

DIRUA

Zenbat pezeta dira bost pezetako 7 txanpon?

17356 pta ordaintzeko 10000ko bat eta 5000ko bi emoten badodaz, zenbat pta itzuliko deustie?

Gai hau amaitukeran ondorengo honeek jakingo dozuz:

Zenbaki ordinalak gogoratzen.

Ordu, minutu eta segundoak erlazionatzen.

Espainiar monetal sistema ezagutzen.

Denporeagaz eta monetakaz problemak ebazten.

Zuzen paraleloak, zeiharrak eta perpendikularrak bereizten.