XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ALDEAKO ETZE, aldeako etzie: baserri

nire gixonan anaje ba tau eskondute Begoñako bategas aldeako etzeko bategas

ALDE IN: alde egin

bai, baye gero gasterixek alde ineurien da, eskondute Bilbora ta"

ALDI, aldixe:

lengo aldixen ba, jausi in xatedas giltzek

ALFAFA, alfafie: alfafa

urten in geixesan alfafie beixeri emoten gixona

AL IXEN: ahal izan

danak emoten gixien, al dauena, limosnatxue, Santagedari, gero urreko egunien faten sien eurek, ba, mesara, mesa nagosire, neu be baten ego nintzen

ALKATE, alkatie

ayuntamientukoak faten die oin, alkatie be, dantzan, ies ieuen ies dantzan ibil de, alkatie be, bai Gorordo

ALTU, altue

mendirik aundixena Gorbeixe da, mendirik altuena Gorbeixe

ALTURE, alturie: altuera

entzutie bakosu? an alture baten, atxa puntan, dana atxa, atxa, atxen kontra

ALTZAU: altzatu

ai! selango kargak altzeta nendusen neuk olan buruen, solo bat euki genun or, aldatza, aldatza andi ekoen eta selango kargak!

ALTZEU: altzatu

gaubeko amabixetan etorte nintzen Bilbotik esniek entregaute, esniek e besperan entregaute goixien altzeu te jo!

ALLEGEU: ailegatu

segun soasen oin subixe dau einte, subire allegeu baño lenau

AMA

es, gero, kendu gixien andik, musikie be etor da, bandie be etor da ona, baye es diferente, eta igual jaixe txikerra ta guk fan gure ta, biarra taus e, eta gu engañetan amari te aiteri fateko, gasterixe!, gasterixe!

AMABITXI

baye ostantzien ni tekot o, lenkosiña bat gixona ortxe Artxandan il xakon gerriegas eta dekot eskondute ta neure amabitxi aijadie da

AMAGIÑARRABA: amagiñarreba

Lino es, entzutie baukot nik, ori erein in bear da, sera, firue iteko, liñoa, baye nik estait selan, nire suegra difuntiek esateuen, amagiñarrabak, gero bere sasoyen itargixeri begitu, da bere sasoyen ebai igitixegas, da gero ondo batu urien, egun betzuten urartien, da gero kanpoan siketu deitela, liñoa, kanpoan, da gero agas iten deurela ba telie, telak