XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

KIRIKIXO, kirikixoa

aikas barandakas igon gastañan ganera da jo ta gastañak jausi, ba kirikixoak, da gero burdixen ekarri

KISKELDU

erretan baxatzu seoser edo dana, ai kiskeldu de dana!

KOBREU

eta emen miserixa bat, eta pentzuek ekarten baotzues eurek iba, iba kobreu, au ser da?

KOIPE, koipie

ama difuntiek ifinten gixen kasuelatxuen, sopatxu betzuk in de kasuelatxuen sopak saldatxuegas, sopie egosite, da gero ostera urdei apurtxu bet e, frijidu da ostera inyabieri a koipie bota inyabieri ganera

KOITEDU

da jente koitedueri doana botilla bat erosten estait nik ogei ogerleko edo estait senbe tan

KOJI: koxu

Antonio Artasukoari koji gixon terrenue gobiernuek, asko bien, koji gixon, ser in gixien? eskolaren bat edo ser in gixien?

KOLKO, kolkoa

KOLORE

lupue da olango oruge bat, bi daus, klase bi, ba tau oruge, bera da bellegixe, arrotze gorringoan kolorekoa, pintxotxu baltzakas

KOLLARA, kollarie

guk gaste denporan kollarak, oin jaten dan kollarie modukoa gure amak gordeta eukiteuen, geutzat olesko tenedora ta kollarie, latza

KOMERIXA

or komerixak pasau die

KOMUNIE

gero komunien egon san gure gixon difuntue

KONEJU, konejue

ori kapoye, bakixu sertzu tiesan? ollar andixe kapeute, kapeute, da gero loditu, niri konejue be etxat asko gustetan

KONPONDU

estait periodikuek ekarri euen e Bolintxuko, ba presie konpondu bear dala

KONTAMINASIÑO, kontaminasiñoa

asiek eta porruek eta esteukie a gustue lenaukoa, autzek, autzek, kontaminasiñoa

KONTAU

aittek sekule esan bes eser, baye ama pai, amak dana kontau