XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

SABAL, sabala

sana padekos sabalak esnetzue da, esnetzue da beixe, ostantzien sana padekos o estuek esta esnetzue beixe

SABALDU:

eta emen ifiñi olan, arrixe, joteko eta jo kamaran, emen sabaldu berotuteko, berotuteko garixe denpora onaas, emen sabalduten gendusen eta kamaran jo., metak beroagas, ondo meta andixek in, eta gero beroa etor sanien, berote gixen egune, ba sabaldu siketako ta berotuteko, eguskixeas, beroagas bai.

SABALIK

etze aurrien denpora bero datorrenien, sabaldu euskiten, ifiñi sabal sabalik joteko, baye garixe egon daitela beroagas soltau iteko fasil

SAGAR, sagarra

selango bendejak! selango, madari, sagar, milikotiek egoten siesan or

SAGARDAUA

sagardaua gosoau da, etxat gustaten txakoliñe

SAGU, sague

oin deku txarrau, arratoi txikerrak orreik sagutxuok

SAKATU

narrak lurre aplasteu iten deu, sakatu, sakatu

SAKON, sakona

presa bi egon siesan e, bat goiko sakona da bekoa es ain sakona

SAKU, sakue

es, ogixe betik erosi, au saldu, saldu ona Iralara, Harino Panadera, burdixegas eraten gixen, gero juntetan sien, burdixen, burdixen sakuetan.

SALBEU

seme bi salbeu siesan

SALDA, saldie

ama difuntiek ifinten gixen kasuelatxuen, sopatxu betzuk in de kasuelatxuen sopak saldatxuegas, sopie egosite, da gero ostera urdei apurtxu bet e, frijidu da ostera inyabieri a koipie bota inyabieri ganera

SALDATZU, saldatzue

gure aitte difuntuek inyabie, ak lapikoa, egunaro, saldatzutxu saldatzutxu