XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Esklabuen sal-erosketa ere konpondu bearra zegon.

Begiz jotako lurraldea.

Manuel IRADIER jauna ez zen bakarra Afrika aldera joateko asmoa eta ametsak zituana.

Alemania-ko industrialen irtenbidea Afrika zen.

Italia-ri Tunez gertu eukitzeak alakoxe kili-kili berezia egiten zion.

Portugal asi da menpe zeuzkan errialdeetako, fruitua jasotzen.

Belgica-ko Erregearen aginduz ikerketa lanetan arituko den elkartea osatzen da.

Holanda-k eta Austria-k ikerlarti eta bilakari ugari bidaltzen dituzte.

Azoka berrien billa dabiltza EE.BB.-k.

Lotsagarria da M. IRADIER-entzat XIX'gn gizaldian ainbat eta ainbat erri ez ezagutzea.

Lotsagarriagoa, berriz, esklabuen salerosketa.

Ori dena ezagutu eta konpondu bearreko gauzak dira.

Eskutitzak.

Karta asko idatzi bearra tokatu zitzaion M. IRADIER jaunari proiekto guztiak ezagutzera emateko.