XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Pertsona, abere ta landareen gaitzak 9.

AGIN-ALDATZE.

Agin-berritze, ortzaldatze, agin usteltze, ortza eroi (erori)

AGIÑEKOMIÑE.

Aokomin, plemoia

AIÑOA.

(Gariale ustela) Aiño-joa, aiñotza, aiño urtea, ustela

AJE(A.

Erabilkera: ajeatze, ajeatu, ajedun, ajetsu, ajez, aje bae (gabe)

ALBAAKA.

(Arnasestua) Albaakaz

ALIBIO(A.

(Gaixoari poz eman) Alibiatzen, alibiatu, alibiagarri, alibiatzaillea, alibiagai

ANBO(A.

(Landaren gaitza) Anbotzen, anbotu, anbogaitze

ANKAMIÑE.

(Abereen gaitza) Naparrerie

AOBIZARRAK.

(Abereak mingaiñean oi dituzte)

AOLEARRA.

(Aur jaioberrien aoko miña)

ARAKAITZE.

(Gaizki sendaturiko zauria) Aldakaitze

AR JOA.

(Igalien arra, xomorroa)

ARTAPUTZE.

(Artaburuan sortzen dan ustela)

ARROKA.

(Arbolari muiña usteldu) Arrokatze, arrokatu, kipulatu

ASTANAPARRERIE.

(Personak) Naparreri jan, naparreri xulatue

ATZA.

(Personak eta abereak) Azbedarra (sendagaia), sarnea

AULTZE.

Auldu, aulerie, aulaldi, aulezi, makaltze, indarbaetu, maskaltze, lur-jotze

AUNDITTUE.

Aunditze, aundittuna, aziuna, koskorra

AURRONDOKOA.

(Aurregin ondoren oneratu eziña)

BABABEA.

(Odol-bildua) Babea etaa (atera), babek (babeak) irten, babea lertu, gaillue, odol-bittue, urbittue

BAIÑUE.

(Osabiderako) Baiñatze, baiñatu, baiñue artu, gatz-ur baiñue, bedarur baiñue, lurrin-baiñue, itxasoko baiñue

BEERAKOA.

Beera-larrie (beera-larria), beera-jarioa, kakabera, beratu

BEGIKOMIÑE.

Beterrea, begitxatxu, begimakarrak, begi-txintxurre

BEGIZKOA.

(Madarikaziozko gaitza)

BELARRIKOMIÑE.

Belarriko miñez, belarri-bedarra (osagaia)

BEREZKOA.

(Azaleko zauria) Odol-bittue, erlakaztena, erlakazten itxue

BIOTZEKOA.

Biotzeko miñe, kotakoa (abereak)

BIOTZERREA.

Erremiñe

BIZIOA.

Biziook (bizioak), txixarak, txixara-txikik (txikiak), bizio-bedar, txixara bedar

BOTAKA.

Botagure, botalarri, botakaldi, botakea, gonbittoa