XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

EUSKELTZALEAK EUSKO ANTZERTI EGUNA Donostia'n, 1934'g. Epailla'ren 26'an, BI ANTZEZTALDE BATZALDI

LENENGOA

Euskaltzaleak eratutako Batzaldian saritutako Etxe aldaketa antzerkia nork obeto.

1. - Batzaldi ontara edozein antzeztalde aurkeztu diteke.

Etxe aldaketa antzeztu bearko dute.

2. - Antzeztaldeak oi duan erri ta tokian antzeztu bearko du esandako antzerkia.

3. - Ilbeltzaren 20'a bitartean deitu bezate antzezlariak Euskaltzaleak elkarteko Idazkaritza'ra, ta onek adieraziko die bakoitzari epaikariak noiz juan ditezken beren errira.

4. - Saritutako taldeak, Donostia'n egingo dan Antzerti Egunean antzeztuko du Etxe aldaketa.

OARRA.

- Antzerki'k laster argitaratuko du Etxe aldaketa.

BIGARRENA

1. - Edozein antzeztalde aurkeztu diteke.

2. - Donostiar Poxpoliñen antzokira etorri bearra izango dute, Euskaltzaleak aukeratutako iganderen batean, derizkioten antzerkia antzeztera.

3. - Eskabide ta Donosti'ra etortzeko ordainbearrak adierazi bitzate Ilbeltza'ren 20'a bitartean.

4. - Saritutako taldeak, Donostia'n egingo dan Antzerti Egunean berriro antzeztu bearko du lengo antzerki uraxe.

SARIAK: 500 peseta sail bakoitzean.

EUSKALTZALEAK.