XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

4. Marratu piezaren ingurunea.

5. Aurreko planora proiektaturiko zirkuluak, proiekzio bezala zirkulua ematen du.

2.2.- Elipse-marraketa

Jarraian zortzi puntuen prozedura azaltzen da.

Bedi zirkunferentzia bat ACGE karratuan inskribaturik.

1. BF ardatzaren muturrak ondoz ondoko EG eta AC aurkako ertzekin lotzen dira.

2. P1, P2, P3 eta P4 erdipuntuak aurkitzen dira eta BF ardatzaren muturrak ondoz ondoko puntu horiekin lotzen dira.

3. Lotura-lerro hauen ebaketak, elipseari dagozkion 1, 2, 3 eta 4 puntuak dira, zeinak BF eta HD ardatzen lau muturrekin elipsearen zortzi puntuak osatzen bait dituzte.

4. Ondoren elipsea eskuz marrazten da.

2.4. irudia

2.5. irudia