XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

eta kasuan bakarrik gerta daitezke aldi berean.

Beraz, (a,b) tarteko c puntu bat aurkituko dugu, non den.

Interpretazio geometrikoa: puntu guztietan tangentea duen kurba bat baldin badugu, eta gainera, eta funtzioaren balioa zero bihurtzen bada, tangentea 0x ardatzarekiko paralelo duen puntu bat aurki dezakegu.

Azalpenak:

1.- Ez da beharrezkoa tarteko a eta b muturretan funtzioaren balioa zero izatea.

Nahikoa da muturretan funtzioaren balioa berdina izatea ().

2.- f (x) funtzioak, (a,b) tarteko puntu guztietan deribaturik ez baldin badu, posible da teorema ez betetzea.

Adibidea:

tartean jarraia da eta dira.

Deribatua ez da zero tarteko puntu batean ere.

Hori puntuan deribaturik ez duelako gertatzen da.

6.2.-GEHIKUNTZA FINITUEI BURUZKO TEOREMA (LAGRANGE-REN TEOREMA)

a) Teorema

funtzioa tartean jarraia bada, eta tarte horren barneko puntu guztietan deribagarria bada, ondoko erlazioa betetzen duen c () puntu bat aurki dezakegu:


Frogapena:

kantitateari Q deituko diogu.

Azter dezagun funtzio laguntzailea.

Lehenengo F (x) funtzioaren esanahi geometrikoa aztertuko dugu.

Horretarako AB zuzenaren ekuazioa idatziko dugu.

Malda

puntutik pasatzen denez: