XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

10.1.- ZENBAKI ERREALEN BIKOTE ORDENATUA

a eta b, bi zenbaki erreal badira, bikote ordenatu bat bakarrik dago, non (a,b) eran a ezkerreko osagaia eta b eskuineko osagaia den.

Adibideak:

Bi bikote ordenatu, , berdinak izan daitezen, batera gertatu behar du.

10.2.- ZENBAKI KONPLEXUAK

Zenbaki errealen bikote ordenatuen multzoan, barne-eragiketak defini daitezke.

Guk bi definituko ditugu: batuketa eta biderkaketa.

bi bikote ordenatu badira, batuketa honela definituko dugu: eta biderkaketa:

Bikote ordenatuen multzoari bi eragiketa hauekin, eremu konplexu deitzen zaio eta bere elementuei zenbaki konplexu.

Batuketa eta biderkaketaren adibideak:

Zenbaki konplexu baten ezker-osagaiari zati erreal deitzen zaio eta eskuin-osagaiari zati irudikari.

zenbaki konplexuaren zati erreala da eta zati irudikaria da.

Bi zenbaki konplexu konjokatuak direla esaten da, eta betetzen baldin bada.

Adibidez -ren konjokatua da.

Zenbaki konplexu baten modulua edo balio absolutua zera da: