XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

I. Kontuak

T.1. Nazioko Kontu Sinplifikatuak.

T.2. Eragiketen Koadro Orokorra.

T.3. Sektoreen eta Azpisektoreen Kontuak.

T.4. Input-Output Taula (kontuak adarren arabera taldekatzen dituena).

II. Ondasun eta zerbitzuen eragiketei dagozkien koadroak

T.5. Biztanleria okupatu eta alokatuari dagozkionak.

T.6. Etxeetako azken kontsumoari dagozkionak.

T.7. Kapital finkoaren eraketa gordinari dagozkionak.

T.8. Izakinen aldakuntzaren banaketa.

T.9. Administrazio Publikoen ondasun eta zerbitzuen salerosketak.

III. Banaketako eragiketei dagozkien koadroak

T.10. Alokatuen ordainketa eta beren osagaiak.

T.11. Kotizazio sozialak.

T.12. Prestazio sozialak.

T.13. Administrazio Publikoen gastuak, funtzionarien eta eragiketen arabera.

T.14. Aseguruen primak eta indemnizazioak.

2.1.4. Agregatu ekonomikoak

Ekonomiaren multzoko ihardueraren emaitza neurtzen duten sintesi-magnitudeak dira, eta nazioko kontu sinplifikatuetan integratuak daude, nahiz zuzenean sistemako eragiketei erreferituak egon, nahiz kontabilitatezko saldoak errespresentatu.

Agregatuak bezala kontsideratzen diren sistemako eragiketen adibide izan daitezke, esate baterako, ondasun eta zerbitzuen produkzioa, azken kontsumoa, kapital finkoaren eraketa gordina, etab.

Guzti horien definizioak 2.3. kapituluan ematen dira, eragiketen artean.

S.E.C.en kontabilitatezko saldoei buruzko definizioak honako hauek dira: