XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Antzerako egoeraz mintzo zaizkigu Argentinatik eskuratu ditugun lekukoak:

(...) conocemos en la Argentina numerosos casos de familias afincadas en el país cuyos hijos en segunda y tercera generación hablan euskera como si hubieran nacido en Laburdi o en Navarra (Euskalduna [1955], I).

Garrigaren arabera, aldiz, gipuzkera zen Argentinako euskalki nagusia:

(. . .) el dialecto de casi todas las publicaciones euskéricas en América es el guipuzkoano, porque los vascos de las demás regiones peninsulares han convenido en usarlo -siguiendo los deseos de Euskaltzaindi- como único literario, no por otro motivo que por ser el central y el que nos pone en facil comunicación no sólo con los bizkainos, sino con nuestros hermanos norpirenaicos. Aparte de que los más de los autores de ellas son por nacimiento pertencientes a ese dialecto. Es de advertir que los vascos surpirenaicos excedemos con mucho, aquí, el número de los norteños, y entre éstos, dueños de tan acreditados y bellos dialectos, casi no han existido en América, publicistas hasta la fecha. (...) He captado alguna vez la especie volandera de que se había forjado en la Argentina un dialecto vasco a base del bajo-nabarro. Es mucho decir. Desde luego que no existen escritos en tal dialccto. ¿Es que se utiliza sólo en la conversación? ¿Pero, entre quiénes? No sabemos de vascos norteños que lo empleen (Garriga, 1958, 75).

Adierazpen hauetaz landara, argibide zehatzagorik ere badugu oraingo honetan.

1961ean eman zen argitara Wilbur-ek Bakersfield-en (Kalifornia) burututako lantxo bat (Wilbur, 1961).

Behin-betiko ondorioak ateratzeko laburregia den arren argi dago bere berriemaileengandik jaso duen hizkeran ez dela nabari hango eta hemengo euskalkietatik hartutako gaiez inolako euskara berririk sortu denik.

Are gehiago: ez dugu uste huts larriegirik egingo genukeenik baldin eta b.-nafarrera garbia dela baieztatuko bagenu.

Oraintsuago eman da argitara Etxabe Jauregik Idahoko euskarari buruz bildutako ohar zenbait (1985).

Egileak berak aitortu duenez, bizkaiera eta, zehatzago esateko Lekeitio-Gernika-Markina inguruetako hizkera da berton erabiltzen dena.

3.3. Badago, hirugarrenik eta amaitzeko, Ameriketako euskararen orokortasuna kolokan jartzera datorren beste auzitxo bat.

Ez dirudi han ere herrialde ezberdinetako euskaldunek elkarlanean anaikiro jardun dutenik.

Aitzitik, itsasoz handi ere nonbait, lehenago dago bizkaitar, gipuzkoar, nafar izatea euskaldun izatea baino.

Hona hemen, diogunaren euskarri, Gachiteguyk Nevadako bizimoduaz zeukan eritzia:

Le manque d'organisation spécifiquement basque dans de si importantes colonies basques est dampucirc; à mon sens a la présence de deux grand blocs, Navarrais-Bas-Narrais (...) et Biscayens, et aux différences qui les séparent pour ce qui este de l'emploi de la langue sbasque d'un cote, espagnol de l'autres, des chants, de la tournure d'esprit. Il faut malheureusement reconnaampicirc;tre que les Basques nord-pyrénéens et sud-pyrénéens se croient encore au temps des guerres franco espagnoles du XVIIe síecle. Le Zazpiak bat est peu dans la raison, moins encore dans le sentiment de ces Basques (Gachiteguy, 1955, 105).

W. Douglassek eta J. Bilbaok ere azpimarratu izan dituzte (1986, 420-421) jarrera txokozale horiek.

Multzo bakoitzak bere bilgune, ostatu, jai, dantza talde, kirol, apaiz... omen dauzka.