XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

lug v.t. nekez eraman

luggage n. fardeleria, bidefardeleria.

lugubrious adj. itzaltsu, ilunbera, ilungarri.

lukewarm adj. epel, zerrepel.

lullaby n. loabesti, lokantu.

lumbago n. (med.) lumbago, gerrikomin, gerrimin.

lumbar n. gerrialde. adj. gerrialdeko.

lumber n. oholeria, zur, ohol.

lumberjack n. oholketari, zurketari.

lumbeyard n. oholdegi, zurtegi.

luminescence n. argikortasun.

luminescent adj. distirakor, distiragile.

luminosity n. dirdiratasun, distiratasun, argitasun.

luminous adj. argikor, argitsu, dirdiratsu, dirdiratzaile, brintzatsu.

lump n. hanpatune, bikor, koskor, konkor

lumpy adj. bikortsu.

lunacy n. erotasun, zorotasun.

lunar adj. ilargiko.

lunatic n./adj. alditsu, haizejo.

lunch v.t./v.i. bazkaldu.

lunch n. bazkari. To have lunch. Bazkaldu.

lung n. (anat.) birika.

lunge v.i. bapatean aurrera abiatu.

lure n. erakargailu.

lurk v i. zelatatu, zelatan egon.

lushness n. mardotasun.

lush adj. mardul, guren.

lust n haragikeria, haragirrits, haragigrina, atseginkeria, emagose, emajoera, likisdura.

lustful adj. haragikoi, haragikor, haragizale, lizunarazle, lizunbera, lizunkoi, likitsu, likits, linburkor, limuri, zantar. To become lustful. Haragikortu .

lustfully adv. haragiz.

lustfulness n. lizunzalekeria, lizunkeria, likistasun.

lusty adj. haragizko, likits, lohi.

lute n. (mus.) arrabita.

luxation n. (med.) lokadura, bihurri.

luxuriance n. mardultasun.

luxuriant adj. mardo, guri, mardul.

luxuriantly adv. mardulki.

luxurious adj. luxozko, luxotsu.

luxuriously adv. luxoki.

luxury n luxo.

lye n . latsa, lixiba.

lying-in n. haurgintzondoren.

lymph n (anat.) linfa.

lynch v. t urkatu.

lynx n. (zool.) katamotz.

lyre n. (mus.) lira.

lyric n. lirika, liriku.

lyrical adj. liriku.

lyricism n. lirismo.

M

m n. Ingeles alfabetoko letra.

ma n. ama.

ma'am n andre.

macadam n. makadan.

macaroni n. makarroi.

mace n. porra. n (cap.) poliziek manifestarien eta emakumeek erasotzaileen aurka erabili ohi duten sustantzi kimiko itsutzaile eta azal-larrutzailea

machete n. aihotz.

machine n. makina.

machine gun n. metrailadore.

machinery n. makineria.

machinist n. makinari, makinlari.

mackerel n. (zool.) berdel.

macrocosm n makrokosmo, mundutzar.

mad adj. haserre, haserretsu. adj. ero, erokeriazko. adj. amorratu(a).

madam n. andre.

madden v.t./v.i. haserretu. v.t. zoratu, erotu.

maddening adj. ahakargarri, sumingarri. adj. burugalgarri, erogarri, zorabiagarri, zorarazle.

made adj. egina, egindako. pret./p. part. of make.

madhouse n. eroetxe, erotegi, zoroetxe.

madly adv. zoroki, eroki.

madman n. zoro.

madness n. zorotasun, erotasun, erokeria, zorakeria, burunahasketa.

Madrid n. (geog.) Madril.

madrigal n. madrigale.

magazine n. kaseta, egunkari, aldizkari. n. armagordailu, polborategi.

maggot n. (zool.) beldar.

magic n. asmagintza, sorginkeria, magia. adj. sorginkerizko.

magical adj. magiko.

magically adv. magikoki.

magician n. aztigaizkile, mago.

magistrate n. auzigizon, epaile, magistratu.

magnanimity n. bihotzanditasun, eskuzabaltasun.

magnanimous adj. bihotzandi(ko), gogohandi(ko).

magnanimously adv. bihotzandiz.

magnanimousness n. gogohanditasun.

magnate n. handiki, jauntxo.

magnesium n. (chem.) magnesio.

magnet n. burdinbizi, iman.

magnetic adj. imandun, magnetiko.

magnetism n. magnetismo, magnetindar.

magnetization n. imandura, imanezpen, imanketa.

magnetize v.t. imandu, imaneztatu.

magnification n. handiagotze.

magnificence n. ospagarritasun.

magnificent adj. ikusgarri, munduko.

magnificently adv. bikainki, ezinobeki.

magnify v.t./vi. handiagotu.

magnitude n. neurri. n. handitasun. n. garrantzi.