XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Kontura gaitezkenez, (15-56) ekuazioaren berdina lortu dugu eta a1, a2,..,an koefiziente guztiak zero ez badira, koefizienteen determinanteak zero behar du izan, alegia, .

Ekuazio hau w2-rekiko n ordenakoa da eta n erroak, w2r errealak dira.

n soluzio horiek oszilazioaren pultsazio propioak ematen dizkigute.

Beraz, edozein w2r (15-109) ekuazioan ordezka dezakegu eta Ar bektorearen air, osagaiaren kasurako ebatzi.

Soluzio orokorra pultsazio propioen gainezarmenaren bidez lortuko dugu (15-58) ekuazioan egin zen eran.

Hurrengo atalean, berriz, beste bide bati jarraituko gatzaizkio soluzioa lortzeko.

15.5.2. Pendulu bikoitzaren adibidea.

Pendulu bikoitzaren adibidea berriro erabiliz, energia potentzialaren (15-48) ekuazioa eta energia zinetikoaren (15-52) ekuazioak kontutan badauzkagu, V eta T tentsoreak ondokoak izango dira:

Sistemaren ekuazio karakteristikoa dugu; eta eragiketa eginez, (15-63) ekuazioa lortuko da.

15.6. OSZILAZIO-MODU NORMALAK

koordenatuak ortogonalak badira, T tentsorea diagonala da eta ondorioz, .

Koordenatuak ortogonalak ez badira, T tentsorea diagonalizatu egin dezakegu (tentsorea simetrikoa bait da).

Demagun diagonalizazioa eginda dagoela, eta koordenatuak h bektorearen osagaiak direla T tentsorearen ardatz nagusietan ( partikula-multzo baten koordenatu errektangularrak badira, Ti, hi koordenatuko partikularen masa da).

Goazen orain y1,..., yn osagaiak dituen y bektore berria definitzera: