XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

4.2.4. Adibidea.

Demagun abiadura konstantez higitzen ari den ziklista bat .

Beste behatzaile bat geldi dago.

Bi behatzaileok, abiadura angeluar konstantez biratzen ari den gorputz bat (geldi dagoen behatzailearen sisteman higitzen ari dena) ikusten ari dira.

Zeintzu dira bi behatzaileek neurtzen dituzten abiadurak, higitzen ari den gorputza 4.3.a irudiko A, B, C eta D puntuetan dagoenean?

Soluzioa lortzeko, bi koordenatu-sistema aukeratuko ditugu: Bata ziklistarekin doa (), eta bestea geldi dago ().

Bi sistemetako ardatz-bikoteak, elkarren paraleloak aukeratuko ditugu, 4.3.b. irudian ikus daitekeenez.

Horrek direla esan nahi du.

Esan dugunez, sistema abiaduraz higitzen ari da sistemarekiko.

Abiaduren arteko erlazioa ondokoa da, teorian azaldu dugunaren arauera:

Azter dezagun, ba, A puntuaren kasua.

- sisteman da, higidura zirkularra bait da.

Kalkuluak eginez, eta direnez

- sisteman denez, beronen modulua ondokoa delarik:

Gauza bera egin dezakegu B puntuari dagokionez,

- sisteman: denez

- sisteman: