XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Proiekzio bertikalaren bistako zatia aurkitzeko, eragiketa hau errepikatu egiten da, baina kasu honetan zuzeneko puntu batetik B planoarekiko elkartzuta pasarazten da.

23. Bi zuzenez emandako plano baten eta zuzen baten arteko ebaki-puntua (28. irud.)

Zuzena () da eta planoa () eta () zuzenen bidez definiturik dago.

zuzenaren plano proiektatzaile horizontala da.

Bi zuzenez emandako planoa () zuzenaren arabera ebakitzen du eta hau eta puntuetatik igarotzen da.

eta zuzenek puntuan elkar ebakitzen dute, eta hori da eskatutako ebaki-puntua.

Ebazteko ariketak

1. Zuzen batek proiekzioen bidez emandako triangeluaz definitutako planoarekin duen ebaki-puntua aurkitu.

2. Bere trazak lehen diedroan dituen profileko zuzen batek plano batekin duen ebaki-puntua aurkitu.

Planoa, bi zuzenen bidez definitua dago, baina zuzenek kontrako izeneko proiekzioak bat eginda dituzte.

Ebaki-puntua, planoaren trazak aurkitu gabe lortu behar da.

3. Proiekzio-plano batekiko elkartzut den zuzen batek edozein planorekin duen ebaki-puntua aurkitu. (29. irud.).

Izan bitez zuzen bertikala eta plano zeiharra.

Adierazitako bideari jarraituz, zuzenetik plano bat igaroarazten da; kasu honetan bertikalarekiko paralelo den planoa. traza -tik igarotzen da.

Bi plano hauen arteko elkargunea, frontala da eta honek zuzena puntuan ebakitzen du.

Zuzenetik igarotzen den planoa proiektatzailea bada, plano honek -rekin duen elkargunea horizontala da, eta honek zuzena puntu berean ebakitzen du.

4. Lehen erdikariarekiko elkartzut den zuzenaren eta plano baten arteko ebaki-puntua aurkitu.

Planoa L.L.aren eta laugarren oktanteko puntu baten bidez emana dago.

Zuzena eta planoa hirugarren proiekziora eramaten dira.

Ebaki-puntua zuzenean ateratzen da.

Horretarako zuzenaren hirugarren proiekzioak (profileko zuzena da) eta emandako planoak aukeratutako profileko planoarekin duen elkargunea ebakitzen dueneko puntua lortu behar da.

5. Profileko plano baten eta bigarren erdikariarekiko paralelo den zuzenaren arteko ebaki-puntua.

(Profileko planoa delako, ebaki-puntua planoaren trazek zuzenaren proiekzioak ebakitzen dituzteneko puntuetan proiektatzen da).

24. Beste bi zuzen ebaki eta hirugarrenarekiko paralelo den zuzena (30. irud.)

Soluzio den zuzenak, r eta s ebaki egin behar ditu eta t-rekiko paralelo izan behar du.

Horretarako, batetik s-tik igaro eta t-rekiko paralelo den planoa marrazten da.

Bestetik, r zuzenetik igaro eta t-rekiko paralelo den planoa marrazten da.

eta planoen arteko i elkargunea da soluzioa.